जीडीपी 8.26 लाख करोड़

जीडीपी 14.08 लाख करोड़ रूपए

जीडीपी 4.51 लाख करोड़

जीडीपी 10.82 लाख करोड़ रूपए 

जीडीपी 8.43 लाख करोड़

जीडीपी 5.20 लाख करोड़

जीडीपी 14.96 लाख करोड़ रूपए

जीडीपी 9.76 लाख करोड़ रूपए